Hoe overtuigend bent u?

 

  • Als pedicure probeert u mensen aan gezonde voeten te helpen. Vaak hebt u daar ook de medewerking van anderen voor nodig, denk aan de cliënt zelf, en soms ook de huisarts of de podotherapeut. Helaas zijn niet alle mensen even makkelijk: ze kunnen tegenstribbelen of zien de noodzaak niet in van wat u wilt. De uitdaging is dan om hen toch zo ver te krijgen, dat ze meewerken. Doe de test en kijk hoe overtuigend u bent. Deze test hoort bij het artikel 'Ontwikkel overredingskracht' in Podopost nr. 9, 2014

    Bij onderstaande stellingen kunt u op een schaal van 1 t/m 5 aangeven hoe sterk u zich in de stelling herkent. Hierbij staat 1 voor sterk mee oneens en 5 voor sterk mee eens. Dus hoe hoger het cijfer dat u selecteert hoe meer u het eens bent met de stelling. De punten worden automatisch opgeteld. Na het verzenden van de test kunt u de toelichting zien op de resultaten die u heeft behaald.

    Als ik iets van iemand gedaan wil hebben, dan: