Extra: Wat is een goede verwijsbrief?

Een goede verwijsbrief schrijven is niet voor iedereen even eenvoudig. In Podopost nr. 5 gaan Toos Mennen en Igna Breedeveld in op verwijsbrieven. Weet u voordat u het artikel leest wat er slecht of goed is aan deze twee verwijsbrieven?

 

Haal de fouten uit deze verwijsbrief (klik hier voor het PDF-bestand).

Kijk in hoeverre uw bevindingen overeenkomen met de opmerkingen in het gecorrigeerde document.

Benoem wat goed is aan deze verwijsbrief.

Kijk in hoeverre uw bevindingen overeenkomen met de opmerkingen in dit document.