Colofon

Podopost is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum
onderdeel van Springer Media.
Verschijnt 10 maal per jaar.
Oplage: 14.000 exemplaren.

Redactie
Postbus 246, 3990 GA Houten
Tel.: 030-6383701
Fax: 030-6383839
E-mail: podopost@bsl.nl

Abonnementen
Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum
Postbus 246
3990 GA Houten
Tel.: 030 638 3736
Fax: 030 638 3999
E-mail: klantenservice@bsl.nl

Advertentieverkoop via Cross Media Nederland
Bart de Wilde
E.:bart@crossmedianederland.com
Tel.: 010 – 7420549

of

Tim Lansbergen
E.:tim@crossmedianederland.com
010 – 7421022

Na reservering kan advertentiemateriaal worden aangeleverd via:
Weslsy van Kruiselbergen
E.:traffic@bsl.nl
Tel.: 030-6383661

Uitgever

Lucienne Bongers

Redactie
Maureen Limpens  (hoofdredacteur)
E.: m.limpens@bsl.nl
Margreeth Tepper  (eindredacteur)
E.: m.tepper@bsl.nl
Sylvia de Bruijn (redactiesecretaresse)
E.: s.debruin@bsl.nl

Adviesraad
Dhr. Ron Verschuren
Mevr. Marianne Vostermans
Mevr. Silvia Osinga

Redactieraad

Mevr. Juliette Aalders
Mevr. Hettie Klootwijk
Mevr. Cecile van den Boogaard
Mevr. Elle Michiels

Vormgeving
Maarten Bosch, Twin Media bv, Culemborg