Omgaan met cliënten

Gedragsverandering door motiverende gespreksvoering

Sommige voetproblemen zijn alleen structureel op te lossen als de cliënt bereid is tot gedragsverandering. Bijvoorbeeld er zijn problemen door het dragen van verkeerd schoeisel, maar de cliënt neemt het advies niet over. Motivational interviewing ofwel motiverende gespreksvoering is een gespreksmethodiek die professionals inzicht en handvatten geeft om de motivatie bij cliënten te vergroten en gedrag van cliënten te veranderen. Lees meer »

Hoe gaat u om met roddelen? Doe de test

Over een ander praten waar die ander niet bij is, is roddelen. Ook de pedicure wordt ermee geconfronteerd. In Podopost nr. 9 leest u in het artikel ‘Pluk de vruchten van geroddel’ hoe u geroddel in goede banen kan leiden en het kan ombuigen tot iets positiefs. Hoe gaat u om met roddelen? Doe de test. Lees meer »

Social media populairder maar leveren (nog) weinig op

Van Es Marketing Services heeft, net als twee jaar geleden, uitvoerig onderzoek onder pedicures gedaan naar het zakelijke gebruik van social media. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het Themarapport Pedicures en social media 2014. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat Facebook de afgelopen twee jaar aan populariteit heeft gewonnen, Twitter lijkt op zijn retour. Steeds meer pedicures zijn zakelijk actief op social media maar slechts een kwart van de huidige gebruikers zegt concrete resultaten te hebben behaald met de inzet van social media. Lees meer »

Hoe overtuigend bent u? Doe de test

Om goede voetzorg te kunnen leveren heeft u ook vaak de medewerking van anderen nodig, denk aan de cliënt zelf of soms ook de huisarts of podotherapeut. Helaas zijn niet alle mensen even makkelijk: ze kunnen tegenstribbelen Lees meer »

Werken met dementerende ouderen

Gerrie Papavoine (55) en Wendy Brouwers-de Jong (52) werken met psychogeriatrische en demente cliënten bij Warande in Zeist. Dat vraagt om een bijzondere aanpak. En hoewel je het misschien niet direct zou verwachten, blijkt Lees meer »

Emotionele arbeid: hoe gaat u ermee om?

Doorgaans bent u de vriendelijkheid zelve maar er zijn van die dagen… Dan is het ineens niet zo makkelijk cliënten vrolijk tegemoet te treden; daar moet u moeite voor doen. Hoe gaat u daarmee om? Doe de test. Lees meer »

Hoe overtuigend bent u?

Lukt het u om klanten te overtuigen uw advies voor goede voetverzorging over te nemen of om prettige samenwerkingsafspraken te maken met de podotherapeut of huisarts? Soms kunnen mensen tegenstribbelen of zien de noodzaak niet in van wat u wilt. De uitdaging is dan om hen toch zo ver te krijgen, dat ze meewerken. Doe de test en kijk hoe overtuigend u bent. Lees meer »

Polyneuropathie en klapvoeten

Voetverzorging in een instelling bij gerontopsychiatrische patiënten is niet altijd even makkelijk, terwijl die voetzorg soms echt noodzakelijk is. Zeker als er ook sprake is van polyneuropathie en klapvoeten … Lees meer »