Diabetische voetzorg nieuwe stijl onder de loep

In 2015 werden bekostiging, rollen en procedures voor de diabetisch voetzorg gewijzigd. De podotherapeut werd hoofdondernemer voor de diabetisch voetzorg buiten de ketenzorg en pedicures werden onderaannemer. Dit bracht een hoop veranderingen met zich mee voor beide beroepsgroepen. Hoe staat het er, een jaar na de invoering, nu voor? Lees meer »

Op peil houden competenties belangrijk

De wijzigingen die in januari in het accreditatiesysteem zijn doorgevoerd, vragen om een nieuwe aanpak van medisch pedicures om competenties op peil te houden. Ook aanbieders van scholing moeten inspelen op de drie domeinen: voetzorg, kwaliteitsbewust handelen en professionaliteit. Hoe staan de zaken er voor? Podopost sprak hierover met medisch pedicures, scholen en Maarten Dorleijn van ProCert. Lees meer »

Zijn nieuwe diensten overbodig, pre of noodzaak?

Het ontwikkelen van nieuwe diensten voor de praktijk heeft veel voordelen. Het doet een beroep op uw creativiteit en maakt uw werk leuker. Ook zorgt het voor een volle agenda. Dit artikel is het logische vervolg op de artikelen over SWOT-analyse en doelgroepenkeuze in de vorige edities van Podopost. Lees meer »

De juiste doelgroep kiezen voor de praktijk

Als pedicure kunt u kiezen voor een bepaalde doelgroep. Een groep cliënten die het beste bij uw praktijk past. Dat kunt u allereerst doen door goed naar uw eigen praktijk te kijken met bijvoorbeeld de SWOT-analyse. Probeer het gat in de markt te ontdekken in uw omgeving. Lees meer »

SWOT-analyse geeft beeld zwakke en sterke punten

De SWOT-analyse is een handig en nuttig gereedschap. Het is een overzicht van uw sterktes (strengths), zwakten (weaknesses), kansen (opportunities) en bedreigingen (threats) in de markt. In de vorige twee edities van Podopost heeft u meer tips gelezen over het netwerken als onderzoeksmiddel en het vragen van beoordelingen aan uw klanten. De informatie die u hieruit haalt, is uitermate geschikt om te verwerken in de SWOT-analyse. Het kan een startpunt zijn van uw ondernemersplannen voor het komende jaar. Lees meer »

Timemanagement geeft grip op tijd

Een prachtig verbouwde eigen pedicurepraktijk aan of achter het huis, het lijkt de perfecte professionele scheiding tussen werk en privé. Maar niet zelden is het een dunne, fysieke scheidslijn. Hoe vaak loopt u van een cliëntafspraak toch snel even het huis in om een wasje te draaien? Hoe vaak gebeurt het dat u ‘s avonds in de huiskamer toch nog even wat administratie doet? Op die manier holt u achter uzelf aan, stelt professional
organizer Inez Petter, specialist in timemanagement. Lees meer »

Vraag regelmatig om een beoordeling

Het op diverse momenten stellen van vragen, is een goede manier om erachter te komen hoe cliënten uw praktijk en behandeling beoordelen. Tevreden klanten zijn een goede reclame voor uw bedrijf. Negatieve ervaringen komen vaak eerder bij anderen terecht, dan bij u. Door cliënten regelmatig om feedback te vragen over de behandeling en de praktijk, kunt u uw praktijkvoering op hoog niveau houden. Lees meer »