Psychologische test

Hoe gaat u om met een conflict?

  • Hoe gaat u om met een conflict?

    Hieronder staat een aantal stellingen. Geef, voor elke stelling, aan in hoeverre u het ermee eens bent. U kunt dat doen door het getal te omcirkelen dat het beste uw mening weergeeft. Wat is waar voor u, tijdens een meningsverschil of conflict? Hierbij geeft het getal 1 aan dat dat helemaal niet voor u geldt en het getal 5 dat dat juist wel voor u geldt.

    Stelling: Tijdens een meningsverschil of conflict:

  • Tel voor u op 'Verzenden' klikt de getallen die u heeft omcirkeld bij elkaar op, apart voor de stellingen met een V, C en A ervoor. U heeft dus drie totaalscores. Op de Uitslagen-pagina ziet u wat uw score betekent.