Home Registreren – Onderwerpen
  • STAP 1: ONDERWERPEN
  • STAP 2: WERKOMGEVING

Waarover lees jij graag?

Nursing informeert over belangrijke thema’s in de verpleegkunde. Met welke thema’s heb jij in de praktijk veel te maken? Waarover wil jij je kennis vergroten? Kies hieronder jouw favoriete thema’s.

  • U kent het wel: met de ene cliënt verloopt het contact heel soepel en bij de ander blijft het contact ongemakkelijk. Hoe goed bent u in het op hun gemak stellen van cliënten? (Deze test hoort bij het artikel 'Creëer een goede sfeer in de praktijkruimte' in Podopost 5-2015)

    Geef, voor elke onderstaande stelling, aan in hoeverre u het ermee eens bent. U kunt dat doen door het getal aan te vinken dat het beste uw mening weergeeft. Hierbij staat het cijfer 1 voor 'sterk mee eens' en dat loopt op naar cijfer 5 dat staat voor 'sterk mee oneens'. Wees eerlijk, alleen zo krijgt u een betrouwbare testuitslag.

    Hoe goed bent u in het op hun gemak stellen van cliënten?

  • Voordat u op verzenden klikt, telt u afzonderlijk alle punten op voor de E categorie en daarna alle punten voor de Z categorie. U heeft dus twee scores. Schrijf die op.

    Nadat u op verzenden heeft geklikt, komt u op de resultatenpagina. Daar kunt u opzoeken wat uw score betekent.