Home Tags British Medical Journal

British Medical Journal

Jicht verdubbelt risico op diabetes type 2 bij vrouwen

Het voortdurende lage ontstekingsniveau bij jicht kan de ontwikkeling van diabetes bevorderen. Dat suggereren onderzoekers in British Medical Journal. Eerder onderzoek wees al uit dat er een verband tussen jicht en diabetes bestaat