Home Tags Dementie

dementie

Ondernemen: Dementie en wilsonbekwaamheid

Dementie heb je niet alleen. De hele omgeving is in zekere mate betrokken bij het ziekteproces. Voordat de ziekte is gediagnostiseerd zijn er al jaren van onrust, ongerustheid en frustratie achter de rug. De diagnose is vaak een opluchting voor de mantelzorger. Eindelijk ligt de broodnodige hulp binnen handbereik. Maar in de praktijk valt dat vaak tegen, want iemand met dementie moet alsnog overal zelf toestemming voor geven.
Voetzorg algemeen

Landelijke samenwerking bij dementiediagnose

Een betere diagnose is nodig om mensen met dementie passende zorg en behandeling te geven. Dat is het uitgangspunt van het nationale onderzoeksproject TAP-dementia dat op 16 februari van start ging. TAP-dementia staat voor Tijdige, Accurate en gePersonaliseerde diagnose van dementie.

De oorzaken ziekte van Alzheimer

Bij de ziekte van Alzheimer ontstaan er plaques en verschrompelingen in de hersenen. Een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van Alzheimer is het ontstaan van plaques als gevolg van het eiwit amyloid. De hippocampus is vaak 1 van de eerst aangedane gebieden in de hersenen.  Dit op een zeepaardje lijkende orgaan is onder andere belangrijk voor het opslaan van informatie in het geheugen.

Column Iris: Creatieve aanpak

De laatste jaren is het aantal dementerende en nog zelfstandig wonende cliënten in mijn ambulante praktijk drastisch toegenomen. Dankzij vrijwilligers, mantelzorgers en thuiswerkorganisaties kunnen zij langer thuisblijven. De ene cliënt is in zichzelf gekeerd of wil het liefst de hele dag in bed blijven. Terwijl de andere juist honderduit babbelt en graag bezig is of beziggehouden wordt.

Praktijk: Omgaan met cliënt met dementie

Aangezien het aantal mensen met dementie naar verwachting met de jaren toeneemt, heb of krijg je als pedicure waarschijnlijk met deze cliëntengroep te maken. Praktische handvaten bij de omgang met dementerende cliënten zijn zodoende welkom. Medisch pedicures Susan de Boer en Patricia Bloks delen hun kennis en ruime ervaring op dit gebied binnen de intra- en extramurale setting.

Kennistoets: Vele vormen van dementie

Als we over dementie spreken, dan hebben we het over de verzamelnaam van ruim 50 verschillende hersenaandoeningen. Al deze aandoeningen hebben één ding gemeen: de hersenen kunnen informatie niet meer goed verwerken. Een bekend kenmerk van dementie is vergeetachtigheid. Maar hoe ontstaat dementie nu eigenlijk ?

Druk op mantelzorgers van dementerenden neemt toe

Mantelzorgers van mensen met dementie die in een zorginstelling wonen, geven dit jaar gemiddeld zestien uur per week mantelzorg, terwijl dat twee jaar geleden nog elf uur was.

Toename valpartijen waarbij mensen overlijden

In 2021 overleden 5400 mensen door een accidentele val, bijna twee keer zo veel als tien jaar eerder. Het zijn vooral 80-plussers en relatief vaak mensen met dementie die door een val om het leven komen. Dat meldt het CBS op basis van een analyse van doodsoorzaken.

Grote regionale verschillen in toename dementie

In de toekomst neemt het aantal mensen met dementie in verhouding het meest toe in de regio Utrecht en het minst in de regio Drenthe. Op plaatselijk niveau is de stijging van het aantal dementiepatiënten relatief het hoogst in Almere. In Vaals en Laren wordt daarentegen een daling voorzien.
Medische voetzorg
Dementie

Dementie ook op jonge leeftijd mogelijk

Als pedicure kun je in je praktijk te maken krijgen met oudere mensen met dementie. Veel mensen denken dat dementie een ouderdomsziekte is. Echter ongeveer 10 procent van de dementerenden in Nederland (± 29.000 mensen) krijgt dit vóór hun 65ste.