Home Tags Huiselijk geweld

Huiselijk geweld

‘Soms is de pedicure de enige die de cliënt nog vertrouwt’

Het aantal meldingen van ouderenmishandeling stijgt al jaren. Sinds dit jaar is de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling aangescherpt. Welke rol heb je als pedicure bij het melden? Op welke signalen kun je letten, en wat kan je doen als je je geen raad weet met een niet-pluisgevoel?