Home Tags Vecozo elektronisch declareren zorgverzekeraars ketenzorg software

vecozo elektronisch declareren zorgverzekeraars ketenzorg software

Ondernemen

Voetzorg declareren voor je cliënt

Een aantal cliënten kan nog steeds een voetbehandeling - of een gedeelte daarvan - declareren bij de zorgverzekeraar als ze aanvullend verzekerd zijn. Pedicures geven dan een factuur mee, zodat de cliënt het bedrag vervolgens zelf kan terugvorderen bij zijn of haar zorgverzekeraar.

Elektronisch declareren via Vecozo

Er loopt op dit moment een aantal pilotprojecten met (medisch) pedicures, softwareleveranciers en zorgverzekeraars om