Home Tags Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Ondernemen

Ondernemen: Privacyveilig werken in de praktijk

Pedicures gebruiken klantenkaarten of dossiers met gegevens van hun cliënten. Die bevatten de NAW-gegevens van de klant, hun behandelgeschiedenis, relevante ziektes en individuele bijzonderheden. Maar hoe veilig is die gegevensopslag? Wat gebeurt er bij diefstal of verlies of, bij digitale opslag, als de computer crasht of wordt gehackt? Of als de usb-stick met gegevens zoekraakt?
Medische voetzorg

Diabetische voetzorg nieuwe stijl onder de loep

In 2015 werden bekostiging, rollen en procedures voor de diabetisch voetzorg gewijzigd. De podotherapeut werd hoofdondernemer voor de diabetisch voetzorg buiten de ketenzorg en pedicures werden onderaannemer. Dit bracht een hoop veranderingen met zich mee voor beide beroepsgroepen. Hoe staat het er, een jaar na de invoering, nu voor?
Medische voetzorg

Diabetische voetzorg 2015: welke regels en wetten hebben hiertoe geleid?

Aandacht voor de diabetische voetzorg bij zorgverzekeraars is er nog niet zo lang. Wat is nu de achtergrond van hoe de diabetische voetzorg in 2015 wordt geregeld?

Pedicures naar sectorkamer Zorg, Welzijn en sport

Pedicures horen sinds deze maand niet meer bij het Kenniscentrum Uiterlijke Verzorging. Minister Bussemaker heeft hen verhuisd naar de sectorkamer Zorg, Welzijn en Sport. "Een goede plek", zegt directeur Cas van de Groes van ProVoet, Brancheorganisatie voor de Pedicure.