Medische voetzorg

Over medische voetzorg

Waarover gaat dit thema?

Onder het thema Medische voetzorg vind je artikelen en berichten over voetzorg bij cliënten of patiënten bij wie sprake is van risicovoeten. Zo vind je er onder meer informatie over diverse specialistische technieken, over aandoeningen die gerelateerd zijn aan risicovoeten of samenwerking in de zorg.

Artikelen over dit thema

Medische voetzorg

Verklarende woordenlijst voor patiënten met borstkanker

Een woordenboekje met 300 termen beoogt om verwarring te voorkomen bij borstkankerpatiënten door uitleg over het vakjargon dat zorgprofessionals vaak gebruiken.

Meest gelezen