Uitslag kennistoets hoektangtechnieken bij een ingroeiende nagel

 

De juiste antwoorden voor de kennistoets zijn als volgt:

Vraag Antwoord
1. Wat is de Latijnse benaming voor een ingroeiende nagel?*
2.1. Een unguis incarnatus staat voor? Unguis incarnatus staat voor ingegroeide nagel
2.2. subunguale hyperkeratose staat voor? Subunguale hyperkeratose staat voor verhooning onder de nagel.
2.3  exostosis subungualis staat voor? Exostosis subungualis staat voor botwoekering onder de nagel
2.4. unguis tegularis staat voor? Unguis tegularis staat voor een tunnelnagel
3. Op welke locaties kunnen een unguis incarnatus en een pseudo unguis incarnatus zich manifesteren? Het juiste antwoord is antwoord e. Een unguis incarnatus en een pseudo unguis incarnatus kunnen zich op diverse plaatsen aan de nagelrand manifesteren: van volledig proximaal tot aan volledig distaal. De ervaring leert dat dit vaak het middengedeel
4. Wat controleer je na het behandelen van een ingroeiende nagel en met welk instrument doe je dat? Het juiste antwoord is antwoord a. Met een hoekvijl of een excavator controleer je of alle braampjes of scherpe randjes aan de zij- of onderkant van de nagel zijn verwijderd. Tevens controleer je of je goed onder de nagelrand kunt doorkomen.
5. Aan welke eigenschappen moet een hoektang voldoen om op een juiste en veilige wijze een ingroeiende nagel aan te pakken? Het juiste antwoord is antwoord c. De hoektang moet een recht vlak hebben met een spitse slanke punt.
6. Waarom is het niet verstandig om een ingroeiende nagel aan te pakken door een hoek van de nagel te knippen. Het juiste antwoord is antwoord b. De kans is reëel dat de nagel opnieuw ingroeit op het punt waar deze smaller wordt (is weggeknipt).
7. Wat zijn contra-indicaties voor het (mogen) aanpakken van een ingroeiende nagel? (Meerdere antwoorden mogelijk). De juiste antwoorden zijn a. en c. Een wond of ontsteking in de sulcus of de directe nagelomgeving en een risicovoet zijn contra-indicaties. Dat de cliënt nog geen pijn voelt kan ook een teken van neuropathie zijn.
8. Is het verstandig om de ingroeiende nagel na de instrumentele behandeling te reguleren met een nagelbeugel om recidieven te voorkomen? Het juiste antwoord is c. Soms. Dat hangt af van de oorzaken van het nagelprobleem en de precieze omstandigheden.
9. Mag je als (medisch) pedicure een ingegroeide nagel behandelen? Het juiste antwoord is a. Ja, op voorwaarde dat je daarvoor toestemming hebt gekregen van de behandelend (huis)arts (verwijzing).