Uitslag kennistoets Trips en tricks voor de voetbehandeling

De juiste antwoorden voor de kennistoets zijn als volgt:

Vraag Juiste antwoord
  1. Voor het schoonmaken van de nagelomgeving mag ik gebruik maken van een excavator?
Het juiste antwoord is antwoord a. Ja, het is geen probleem om een excavator te gebruiken.
2. Een nagel behoort in de sulci tot 2/3 deel vanaf de matrix vast te zitten? Het juiste antwoord is antwoord a. Dat klopt, de nagel laat vanaf 2/3 deel los.
3. Bij personen met diabetes mellitus kan ik bij ragaden kinesiotape gebruiken? Het juiste antwoord is antwoord b. Het is geen enkel probleem om kinesiotape te gebruiken bij personen met diabetes mellitus, tenzij er sprake is van een contra-indicatie.
4. In welke richting beweeg je de trepaanfrees op basis van de informatie in het artikel Het juiste antwoord is antwoord c. je freest van proximaal naar distaal.
5. Met een Medi-Klingen meshouder en mesje kan ik hyperkeratose uit de sulci gutsen. Het juiste antwoord is antwoord c. Nee, het is veel te gevaarlijk om te gutsen in de sulci.
6. Bij een pseudo unguis incarnatus zorg ik ervoor dat hele sulcus vrij komt te liggen? Het juiste antwoord is antwoord b. Bij een pseudo unguis incarnatus zorg ik ervoor dat de nagel vanuit de matrix voor 1/3 vast blijft zitten. Zoals vermeldt richt deze vraag zich specifiek op de tekst in het artikel.
7. De normen uit het Bedrijfshandboek voor pedicures en medisch pedicures zijn vrijblijvend. Ik hoef deze niet te volgen in mijn praktijk. Het juiste antwoord is antwoord b. Dat klopt niet, zowel de wettelijke normen als de branchenormen dienen te worden gevolgd door de beroepsbeoefenaar. Dus ook door pedicures die geen lid zijn van ProVoet.
8. Het toerental van mijn pedicuremotor voor frezen met een omvang van 10 mm  of meer is: Het juiste antwoord is antwoord d. Het toerental van een pedicuremotor voor frezen met een omvang van 10 mm of meer kan zowel tussen de 10.000 en 20.000 zitten als tussen de 20.000 en 30.000.
9. Hoe hanteer je een trepaanfrees? Het juiste antwoord is antwoord e. Je kunt de trepaanfrees rondom de clavus plaatsen en deze met scheppende bewegingen verwijderen. Of je kunt de zo ver mogelijk gesneden clavus van onderaf met scheppende bewegingen verwijderen. Je plaatst de trepaanfrees in elk geval nooit loodrecht als een appelboor op de clavus.
10. Een vereelt eponychium kan ik behandelen met een speed bolkopje? Het juiste antwoord is antwoord c. Ja, dat mag. Je moet hier wel altijd rekening mee houden dat je alleen het vereelte deel freest.