Uitslag psychologische test

Lees hieronder uw testresultaat voor de psychologische quiz ‘Hoe gaat u om met een conflict?’, die hoort bij het artikel ‘Effectief omgaan met conflicten’ in Podopost nr. 3, april 2016.

Testuitslag: Tel de getallen die u heeft omcirkeld nu bij elkaar op, apart voor de stellingen met een V, C en A ervoor. U heeft dus drie totaalscores. Lees nu de beschrijving die hoort bij uw hoogste score.

  • Hoogste score op de V-stellingen.
    U hecht veel waarde aan harmonie in relaties met anderen. Hierdoor kunt u de neiging hebben conflicten uit de weg te gaan, ook als het wél belangrijk is om de discussie aan te gaan. De kans is groot dat uw belangen hierdoor vaak ondergesneeuwd raken: u doet uzelf tekort. Tip: Soms is het goed om conflicten uit de weg te gaan, bijvoorbeeld als het gaat over onbenulligheden. Maar is dat niet zo, kom dan beter voor uzelf op. Bent u het ergens niet mee eens, schrijf uw bezwaren dan eens voor uzelf op. Dat helpt om na te gaan wat u wilt en kunt zeggen. Trek daarna de stoute schoenen aan en kom voor uzelf op.
  • Hoogste score op de C-stellingen.
    U bent niet uit op ruzie. U weet dat u daar niks mee opschiet. Maar over uw heen laten lopen doet u ook niet. U kijkt liever naar een compromis. U gaat na wat u kan geven en wat de ander kan geven. Dan komt u vanzelf ergens in het midden uit. U bewaakt dus tijdens conflicten uw eigen belang maar houdt ook rekening met de ander. In de meeste gevallen is dat een prima idee. Tip: Het sluiten van een compromis is niet altijd en met iedereen mogelijk. Is iets voor de ander bijvoorbeeld niet zo belangrijk, dan hoeft u dus minder water in de wijn te doen. U mag dan gewoon claimen wat u graag wil.
  • Hoogste score op de A-stellingen.
    U bent tijdens conflicten heel duidelijk over wat u wel en niet wil. Over u heen laten lopen wil u absoluut niet. Hierdoor kan het zijn dat u iets te veel voor uzelf opkomt en te weinig rekening houdt met de ander. Hierdoor kunnen andere mensen een hekel aan u krijgen en u gaan mijden. Tip: Ga tijdens een conflict eerst eens na hoe belangrijk de kwestie voor u is, en hoe belangrijk de relatie met de ander. Moet u nog langer met iemand samenwerken of omgaan is het vaak een beter idee om een compromis te zoeken. U heeft dan misschien niet helemaal uw zin, maar wel een betere onderlinge relatie.