Home Tags EVO

EVO

Medische voetzorg

Afwijkingen in gangpatronen bij neurologische aandoeningen

Centraal- of perifeer neurologische aandoeningen kunnen een effect hebben op het looppatroon. Daarbij is er over het algemeen sprake van een parese, al dan niet in combinatie met een aan-sturingsprobleem vanuit het brein. In dit artikel maken we onderscheid tussen slappe en spastische pareses.

Polyneuropathie en klapvoeten

Voetverzorging in een instelling bij gerontopsychiatrische patiënten is niet altijd even makkelijk, terwijl die voetzorg soms echt noodzakelijk is. Zeker als er ook sprake is van polyneuropathie en klapvoeten ...