Home Tags Spasmen

spasmen

Casus: Voetbehandeling bij cliënt met spasmen

Mevrouw van Dalen1 (86) heeft kwetsbare voeten met diverse voetproblemen. Enkele normaliter pijnloze handelingen ervaart zij soms wél als pijnlijk. Daarnaast maken spasmen in de tenen en voeten het voor medisch pedicure Igna Breedeveld lastig om cliënts voeten adequaat te behandelen. Mevrouw volgt Igna's adviezen niet op. Ruggespraak met de podotherapeut biedt geen soelaas. Wat kun je dan nog als (medisch) pedicure bereiken?
Medische voetzorg

Casus: Aandacht voor cliënt met polyneuropathie

Mevrouw van Galen¹ (65) heeft chronische idiopathische axonale polyneuropathie (CIAP). Hierdoor staan bijna alle tenen in een rigide klauwvorm. Dit lijkt op het eerste gezicht nauwelijks tot hyperkeratose te leiden.
Medische voetzorg

Spasmen bij CIAP

Medische voetzorg
mycose

Voetverzorging bij risicovoeten en spasmen

De 70-jarige Jantien Bosman heeft diabetische voeten. Plotseling optredende spasmen, een hallux rigidus en rigide tenen aan beide voeten bemoeilijken de voetverzorging. Met behulp van de cliënt voert Igna Breedeveld de instrumentele behandeling zo veilig mogelijk uit.Semiorthopedische schoenen hebben gelukkig al tot verbetering geleid. Nu probeert Igna mevrouw te motiveren om de podotherapeut te consulteren.
Cosmetische voetzorg

Cosmetische weldaad bij probleemvoeten

Juist bij probleemvoeten kan een cosmetische verzorging grote waarde hebben. Dat geldt zeker voor mevrouw Grootjans. Zij kreeg last van