Home Magazine Lezers schrijven

Lezers schrijven

Aantekenblok

Lezers schrijven: Waarom aandacht voor verwijderen hyperkeratose?

Henny Janssen las de casus over hyperkeratose in Podopost nr. 1 (januari 2022) en plaatste daarbij wat kanttekeningen.
Aantekenblok

Lezers schrijven: No-shows en andere praktijkperikelen

Twee reacties op artikelen in Podopost. Eén op een verhaal van juli 2021 en de ander over het bedrijfsportret uit het vorige nummer.
Medische voetzorg

Lezers schrijven: Let op bij klanten met dementie!

In deze rubriek Lezers schrijven plaatsen wij ingezonden brieven (reacties, vragen) van lezers van Podopost. De redactie behoudt zich het recht voor om brieven in te korten. Geplaatste brieven geven niet per definitie de mening van de redactie weer.
Ondernemen

Lezers schrijven: ‘Stoel(ver)huur’

Met veel plezier lees ik altijd Podopost. Er staan altijd leuke stukjes in over collega’s. Laatst ook weer een stuk over het indelen van je praktijkruimte als je met meerdere pedicures of zelfs andere disciplines in één ruimte werkt (Podopost nr. 10, 2018, red.). Zelf ben ik ooit begonnen met het huren van een stoel in de praktijk van een andere pedicure.

Minderwaardig

Naar aanleiding van het artikel in de rubriek Klanttevredenheid (Podopost nr. 6) zijn enkele reacties van lezers binnengekomen. In het artikel is een klant aan het woord die bij een pedicurepraktijk is geweest voor cosmetische voetzorg, maar ze vond de desbetreffende praktijk niet hygiënisch genoeg om daar ook een likdoorn te laten verwijderen. Ze stapte over naar een medisch pedicure. Bij sommige lezers zette dit kwaad bloed. Hieronder staat de kern van hun bezwaren en een reactie van de redactie.

Lezers schrijven

In Podopost 2 staat een mooi artikel over burn-out. Onwillekeurig dwaalden mijn gedachten af naar zo’n 8 jaar geleden. Ik runde met veel plezier een drukke pedicurepraktijk. Dat kon ik goed volhouden omdat mijn echtgenoot – toen met prepensioen – de huishoudelijke taken voor zijn rekening nam.

Lezers schrijven: Wel ketenzorg in Wageningen

In reactie op het artikel Op Bezoek in Podopost 1, waarin pedicure Jannie van Ravenswaaij vertelt over haar praktijkvoering in Wageningen, kreeg Podopost een toelichting van Podo Gelderland. In het artikel stelt de geïnterviewde dat er geen ketenzorg is in Gelderland. maar dit is niet correct. Michiel Luttikhuis van Podo Gelderland wil benadrukken dat er wel degelijk ketenzorg is in de regio De Gelderse Vallei. Wij bieden hem graag de gelegenheid de zorgsituatie te verduidelijken.

Lezers Schrijven

In deze rubriek Lezers schrijven plaatsen wij ingezonden brieven (reacties, vragen) van lezers van Podopost. De redactie behoudt zich het recht voor om brieven in te korten. Geplaatste brieven geven niet per definitie de mening van de redactie weer.

Lezers schrijven

In deze rubriek Lezers schrijven plaatsen wij ingezonden brieven (reacties, vragen) van lezers van Podopost. De redactie behoudt zich het recht voor om brieven in te korten. Geplaatste brieven geven niet per definitie de mening van de redactie weer.

Lezers schrijven

In deze rubriek Lezers schrijven plaatsen wij ingezonden brieven (reacties, vragen) van lezers van Podopost. De redactie behoudt zich het recht voor om brieven in te korten. Geplaatste brieven geven niet per definitie de mening van de redactie weer.