Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Pedicures die vinden dat iedereen zich aan codes en richtlijnen moet houden, doen dat zelf niet altijd

Webredactie
Afbeelding met buttons voor duimpje omhoog, duimpje twijfel en duimpje omlaag

Vraag een pedicure of ze vindt dat alle pedicures zich strikt moeten houden aan in de branche geldende codes en richtlijnen en ze zal waarschijnlijk ja zeggen. Toch blijkt uit een kleine peiling dat sommige pedicures dat wel vinden, maar zich er zelf op sommige punten eigenlijk niet aan houden. Verder komt naar voren dat Richtlijnen voor behandeling dv/rv het best wordt opgevolgd. Daarna volgt de Beroepscode. De Code voor het voetverzorgingsbedrijf wordt iets minder strikt opgevolgd.

In het themanummer Hygiëne (Podopost nr. 5, juni 2018) lieten we 3 pedicures en andere disciplines aan het woord over het al dan niet volgen van richtlijnen en codes. Natuurlijk willen we ook lezers de mogelijkheid geven om op dit onderwerp te reageren. 24 pedicures reageerden. Ze lieten weten hoe strikt zij richtlijnen en codes opvolgen, onderverdeeld naar:

  1. Code voor het voetverzorgingsbedrijf
  2. Richtlijnen behandeling dv/rv
  3. Beroepscode

Daarbij hebben ze per onderdeel laten weten of ze a. Alles strikt volgen; b. Niet alles strikt volgen; c. De code (of richtlijnen) niet kennen.

Richtlijnen behandeling dv/rv 
Richtlijnen behandeling dv/rv (voluit Richtlijnen behandeling van voeten van personen met diabetes mellitus en van personen met een reumatische aandoening) wordt verreweg het best gevolgd. Uiteraard vroegen we pedicures die aangaven deze richtlijnen strikt te volgen naar hun motivatie.

Uniforme werkafspraken zijn er niet voor niets. Er is vastgesteld wat het meest verantwoord en professioneel handelen is ten aanzien van de diabetische en reumatische voet. Aanpalende disciplines moeten erop kunnen rekenen dat alle pedicures zo werken.’

Vooral ook het vermijden van risico’s voor de cliënt telt zwaar:

Als je het niet volgt, wordt het risico voor de patiënt te groot.’

Sommige pedicures benadrukken dat ze het mijden van risico’s niet alleen bij diabetespatiënten en reumapatiënten toepassen:

‘Het volgen van de richtlijnen vind ik heel belangrijk, maar iedere cliënt moet je met de grootste zorg en professionaliteit behandelen.’

’Iedere klant wordt bij mij als een diabetespatiënt behandeld.’. 

’Ik zie het nut van de richtlijnen in.’  

Dat geldt niet voor iedere pedicure:

‘Ik vind het een en ander uit de richtlijnen en codes overdreven in de praktijk.’  

Beroepscode
Ook de Beroepscode wordt door de meeste pedicures die reageren strikt gevolgd, maar minder dan de Richtlijnen behandeling dv/rv. Pedicures die aangeven de Beroepscode strikt te volgen, motiveren hun antwoord onder meer als volgt:

De Beroepscode is gebaseerd op wet- en regelgeving en uniforme onderlinge afspraken. Deze zijn zorgvuldig vastgelegd. Alleen gemotiveerd en incidenteel afwijken is verantwoord professioneel gedrag.

‘De Beroepscode is een goede wegwijzer in de praktijk.’

Maar niet alle pedicures volgen de Beroepscode strikt, sommigen niet door overmacht, zoals ambulant werkende pedicures:

’Ambulant vind ik het gewoon niet allemaal haalbaar.’

Een enkeling is voorzichtig in de formulering:

Voor zover ik weet, volg ik het wel, maar er zal best wel eens iets op te merken zijn. Volmondig ‘ja’ kan ik dus niet zeggen.’  

En dan zijn er nog de pedicures met andere redenen:

’Je doet goed en verantwoord je werk en er komen zo steeds meer begrippen waar je aan moet voldoen, naar mijn mening iets te veel van het goede’  

‘Er zijn veel richtlijnen die nergens op slaan en erg kinderlijk gesteld zijn.’

Code voor het voetverzorgingsbedrijf
Deze Code wordt van de bestaande richtlijnen en codes verhoudingsgewijs het minst strikt gevolgd. Dat wil zeggen dat een groot deel van de pedicures aangeeft niet alles uit de code te volgen.

Bijvoorbeeld bij klanten die angstig of in de war zijn, draag ik bewust mijn mondkapje niet. Uiteraard wel als er veel gefreesd moet worden bij ernstig verdikte nagels. Nog een punt: mijn oorbellen, kleine ringetjes, houd ik altijd in.’

‘Ik draag geen witte broek.’  

Ook het schenken van koffie in de praktijkruimte wordt genoemd.

Sommige zaken uit de Code vinden de pedicures niet reëel omdat het anders niet werkbaar is:

‘Een aparte ruimte voor de ultrasoon is niet haalbaar. Verder volg ik eigenlijk alles’  

‘Ik heb geen kraan met elleboogbediening. Ik zit in een huurpand en mag dat niet veranderen.’  

Maar ook redenen als deze ontvingen we:

’Ik was niet elke week de gordijnen, heb geen afwasbare verf op de muren. Ik stofzuig wel, maar dweil niet na iedere werkdag de vloer en meer van dat soort kleine dingetjes’  of ’ Ik heb jarenlang steriele mesjes gebruikt en ik vind het overdreven. Dus ik gebruik met een goed geweten weer non-steriele mesjes.’

De minderheid die aangeeft wel alles strikt te volgen, motiveert dat bijvoorbeeld met:

‘ Als je deze niet volgt, ga je heel langzaam je eigen gewoonten aanleren. Als je consequent doet hoe je het geleerd hebt, blijft het in het systeem.’

En ook hoe de pedicure overkomt op anderen is een belangrijke motivatie voor het volgen van de Code:

’De Code is nodig om ons professioneel over te laten komen.’

1 pedicure gaf aan de Code niet te kennen.

Zoals in Podopost vermeld, wordt de Code voor het voetverzorgingsbedrijf momenteel herzien.

Stellingen
Pedicures konden ook reageren op 2 stellingen:

De 1e stelling: Iedere pedicure moet de Code en eventueel de Richtlijnen strikt volgen.

Een meerderheid is het eens met deze stelling:

’Uiteraard kan bij hoge uitzondering voor incidentele situaties die daarom vragen gemotiveerd worden afgeweken, dit dan wel documenteren in het dossier.’  

‘Het mag niet verworden tot een vrijblijvend iets’  of ‘ Ja, daar ben ik het absoluut mee eens. Al zal dat dus niet altijd kunnen omdat het bij ambulant werken niet altijd mogelijk is, maar ik probeer er zoveel mogelijk aan te voldoen.’

Pedicures die het er niet mee eens zijn geven onder meer de volgende toelichtingen:

’Het is je eigen verantwoordelijkheid.’  

‘ Soms moet je uit twee kwaden het beste kiezen.’

En ook hier speelt het ambulante werk een aparte rol:

‘Bij ambulant en schik me in zekere mate aan de woonsituatie van de cliënt. Ik ga niet in een koeienstal zitten, maar soms wel in een keuken.’

De 2e stelling: Er wordt te rigide met de Code en eventueel de Richtlijnen omgegaan.

Hier is een meerderheid het oneens met de stelling:

Daar ben ik het absoluut mee oneens. Er wordt al snel afgeweken als er de hand niet aan wordt gehouden. Controle op werkwijze en uitvoering zou wenselijk zijn.

Het is juist fijn dat we regels hebben waar we ons aan kunnen vasthouden.’

Pedicures die het wel eens zijn, schrijven bijvoorbeeld:

‘Ik ben het er absoluut mee eens. Onze beroepsgroep heeft genoeg gezond verstand om de richtlijnen per situatie te beoordelen en er naar te handelen.

‘Ik vind dat men er rekening mee moet houden dat we geen arts zijn, maar zo hygiënisch mogelijk trachten te werken!’

Discrepantie
Opvallend is dat er onder pedicures die bij de stellingen aangeven dat ze vinden dat iedere pedicure de codes en eventueel de Richtlijnen strikt moeten volgen, er pedicures zijn die bij de eerdere vragen hebben aangegeven, zelf niet alles te volgen. Daar zit dus enige discrepantie in.