Home Tags Continuering bedrijf

continuering bedrijf

Evalueren en plannen is goed voor de continuïteit

Waar de meeste grote bedrijven streven naar groei in omzet, omvang en winst, geldt voor veel pedicures dat zij vooral streven naar continuïteit. Als de praktijkagenda meestal vol zit en er geen ambitie is om (meer) personeel aan te nemen, is voortgang van de praktijk het primaire doel van de ondernemer.
Abonneren