Home Tags Nieuw beleid

Nieuw beleid

‘Geen aandacht voor mantelzorg’

Het ‘hoofdlijnenakkoord’ van PVV, VVD, NSC en BBB heeft te weinig aandacht voor vrijwilligerswerk en mantelzorg. Zo reageert het Sociaal-Cultureel Planbureau.

Regeerakkoord en de pedicure

Wat kan het nieuwe regeerakkoord betekenen voor pedicures? Een klein overzicht.

Wat wordt van u als pedicure verwacht?

Met de multidisciplinaire samenwerking en de wijzigingen binnen de diabetische voetzorg is het niet altijd duidelijk wat nu wel of niet de juiste procedures zijn bij een diabetespatiënt. Podopost geeft vier casussen die allemaal in de dagelijkse praktijk zijn voorgevallen en daarbij wat in die casus nu eigenlijk van de pedicure verwacht wordt.
Abonneren