Home Tags Simm’s classificatie

Simm’s classificatie

Voetenscreening bij cliënten met diabetes

Bij patiënten met diabetes is de huisarts verantwoordelijk voor het bepalen van de Simm’s classificatie en dus de screening. Waarom zou de medisch pedicure/pedicure plus er dan nog alles over moeten weten?

Van Simm’s-classificatie naar noodzakelijke zorg

De omslag van Simm’s-classificatie naar zorgprofiel (ZP) en individuele behandelplannen is niet geruisloos is verlopen, zoveel is duidelijk geworden de eerste 3 maanden van 2015. Ondanks heel veel overleg, nieuwsbrieven en lezingen komen er nog heel veel vragen over wie nu wat bepaalt en waarom. Op basis van casuïstiek uit het werkveld, verduidelijken we welk zorgprofiel juist is.

Wat onderzoekt de podotherapeut bij diabetespatiënten?

De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten signaleert dat het voor pedicures, praktijkondersteuners, huisartsen en zorggroepen e.d. niet altijd duidelijk is wat de podotherapeut doet tijdens zijn onderzoek bij diabetespatiënten en hoe hij van Simm's classificatie naar
Medische voetzorg

Simm’s 1 vanaf januari 2015 niet meer in basisverzekerde zorg

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft extra duiding gegeven aan het standpunt uit 2010 ‘Voetzorg voor mensen met diabetes mellitus’. In dat standpunt was aangegeven welke voetzorg onder de basisverzekering valt, en dat betrof medisch noodzakelijke voetzorg. In de praktijk hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars hier een eigen vertaling van gemaakt.
Medische voetzorg

Verwaarloosde diabetische risicovoeten

Drie jaar geleden kreeg medisch pedicure Igna Breedeveld de flink verwaarloosde diabetische voeten van mevrouw Loman voor

Werken met de Simm’s classificatie

Het werken met de Simm’s classificatie stond in 2012 centraal in een gelijknamige congres. Directe aanleiding voor het congres is

Aandacht voor de Simm’s classificatie

Iedere (medisch) pedicure (plus) moet bij de voeten van haar cliënten met diabetes mellitus straks de Simm’s classificatie kunnen vaststellen.
Abonneren