De ketenzorg diabetes: de stand van zaken

Sinds 2010 verloopt een groot deel van de diabeteszorg via multidisciplinaire samenwerking in zorggroepen. Podopost was benieuwd hoe het staat met de participatie van pedicures in de ketenzorg en voerde hiervoor een quick scan uit.

Poll ketenzorg. Podopost november 2013; 26 (9) (PDF)