Home Tags Dementerende ouderen

dementerende ouderen

Minister maakt geld vrij zodat ouderen langer thuis kunnen wonen

Er komt meer geld om ouderen langer thuis te laten wonen. Minister Conny Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil daar enkele wetten voor wijzigen.

Ondernemen: Dementie en wilsonbekwaamheid

Dementie heb je niet alleen. De hele omgeving is in zekere mate betrokken bij het ziekteproces. Voordat de ziekte is gediagnostiseerd zijn er al jaren van onrust, ongerustheid en frustratie achter de rug. De diagnose is vaak een opluchting voor de mantelzorger. Eindelijk ligt de broodnodige hulp binnen handbereik. Maar in de praktijk valt dat vaak tegen, want iemand met dementie moet alsnog overal zelf toestemming voor geven.
Medische voetzorg

Casus: Cliënten met dementie

Naarmate de mobiliteit van ouderen met dementie afneemt, valt het met de hoeveelheid, aard en ernst van hun voetproblemen doorgaans mee. Tegelijkertijd vraagt hun wat andere, soms onvoorspelbare gedrag om een geduldige 'aanpak op maat'. Eenvoudig is dat zeker niet. Medisch pedicure Susan de Boer demonstreert hoe ze de voeten van zes van haar cliënten in goede conditie houdt.

Praktijk: Omgaan met cliënt met dementie

Aangezien het aantal mensen met dementie naar verwachting met de jaren toeneemt, heb of krijg je als pedicure waarschijnlijk met deze cliëntengroep te maken. Praktische handvaten bij de omgang met dementerende cliënten zijn zodoende welkom. Medisch pedicures Susan de Boer en Patricia Bloks delen hun kennis en ruime ervaring op dit gebied binnen de intra- en extramurale setting.
Ondernemen

Werken met dementerende ouderen

Gerrie Papavoine (55) en Wendy Brouwers-de Jong (52) werken met psychogeriatrische en demente cliënten bij Warande in Zeist. Dat vraagt om een bijzondere aanpak. En hoewel je het misschien niet direct zou verwachten, blijkt
Abonneren