Home Tags NVvDP

NVvDP

Zorgmodule preventie Diabetische Voetulcera geactualiseerd

ProVoet heeft samen met de NVvP besloten de zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera uit 2011 te actualiseren en aan te passen aan de recente inzichten. Aanleiding hiervoor was een recente uitspraak van het Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) over welke Simm's-1 patiënten nu wel en welke niet onder de basisverzekerde zorg zouden vallen.
Abonneren