Home Tags Ouderenzorg

Ouderenzorg

Kennistoets: Voetzorg voor ouderen: iedereen mobiel houden

Gezonde voeten zijn nodig om in beweging te blijven. En wie in beweging blijft, houdt de voeten gezond. Voetzorg voor ouderen was het thema van het ProVoet-congres op 5 november. Ondertitel: Vooruitdenken om iedereen mobiel te houden. Verschillende sprekers lieten zien welke uitdagingen je in de pedicurepraktijk kunt tegenkomen. 'Er valt veel te halen als de voetzorg voor ouderen goed is gestructureerd en gefaciliteerd.'
Een patiënt meldt zich aan de balie in het ziekenhuis.

NZa pleit voor zorgbreed actieplan ouderenzorg

Om de ouderenzorg toegankelijk en betaalbaar te houden, is een integrale benadering nodig door zorgverleners, zorgverzekeraars, zorgkantoren en overheid. Dat vraagt om keuzes en actie. Zo stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bij de verschijning van de Monitor ouderenzorg, deel 2.
Medische voetzorg

Geriatrische voet hoort in opleidingen

Voeten van oudere mensen zijn kwetsbaar. Preventieve screening op voetproblemen en vroegtijdige pedicurezorg zou een hoop ellende kunnen voorkomen. Een rondgang langs verschillende zorgverleners leert dat een preventieve screening van voeten van geriatrisch patiënten op structurele basis weinig plaatsvindt. “Het is een kwestie van tijd en geld”, zeggen de arts, pedicure en verpleegkundige.
Abonneren