Home Tags Ouderenzorg

Ouderenzorg

Een patiënt meldt zich aan de balie in het ziekenhuis.

NZa pleit voor zorgbreed actieplan ouderenzorg

Om de ouderenzorg toegankelijk en betaalbaar te houden, is een integrale benadering nodig door zorgverleners, zorgverzekeraars, zorgkantoren en overheid. Dat vraagt om keuzes en actie. Zo stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bij de verschijning van de Monitor ouderenzorg, deel 2.
Medische voetzorg

Geriatrische voet hoort in opleidingen

Voeten van oudere mensen zijn kwetsbaar. Preventieve screening op voetproblemen en vroegtijdige pedicurezorg zou een hoop ellende kunnen voorkomen. Een rondgang langs verschillende zorgverleners leert dat een preventieve screening van voeten van geriatrisch patiënten op structurele basis weinig plaatsvindt. “Het is een kwestie van tijd en geld”, zeggen de arts, pedicure en verpleegkundige.