Home Tags Ouderenzorg

Ouderenzorg

Nieuw kwaliteitsbeleid in zorg: een kleine revolutie

Wijkverpleging en verpleeghuiszorg werken vanaf deze maand op een nieuwe manier aan de kwaliteit van de geleverde zorg. Het gaat niet langer om vaste regels en harde cijfers. Het gaat om de kwaliteit van leven die cliënten willen. En om hoe zorgverleners daaraan kunnen bijdragen.

Overgang naar verpleeghuis ‘emotioneel en onvoorspelbaar’

Voor ouderen met dementie komt de verhuizing naar het verpleeghuis vaak te abrupt. Onderzoeker Lindsay Groenvynck van de Academisch Werkplaats Ouderen Limburg (AWO-L) noemt de verhuizing “emotioneel en onvoorspelbaar”.

Minister maakt geld vrij zodat ouderen langer thuis kunnen wonen

Er komt meer geld om ouderen langer thuis te laten wonen. Minister Conny Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil daar enkele wetten voor wijzigen.

Zorgorganisaties krijgen meer ruimte om naar nieuwe oplossingen te zoeken

Zorgorganisaties kunnen vanaf deze maand makkelijker samenwerken met andere organisaties. Het geld voor experimenten was tot nu toe vaak moeilijk te regelen.

Ouderen met een migratieachtergrond hebben niet goed toegang tot zorg

Ouderen met een migratieachtergrond maken minder en later gebruik van langdurige zorg. Dat blijkt uit een onderzoek van Pharos.
ouderenwoningen

Amsterdam wil meer flats waar ouderen kunnen blijven wonen

‘Lang Leven Thuisflats’ moeten er voor zorgen dat ouderen in Amsterdam zelfstandig kunnen blijven wonen.

Kennistoets: Voetzorg voor ouderen: iedereen mobiel houden

Gezonde voeten zijn nodig om in beweging te blijven. En wie in beweging blijft, houdt de voeten gezond. Voetzorg voor ouderen was het thema van het ProVoet-congres op 5 november. Ondertitel: Vooruitdenken om iedereen mobiel te houden. Verschillende sprekers lieten zien welke uitdagingen je in de pedicurepraktijk kunt tegenkomen. 'Er valt veel te halen als de voetzorg voor ouderen goed is gestructureerd en gefaciliteerd.'
Een patiënt meldt zich aan de balie in het ziekenhuis.

NZa pleit voor zorgbreed actieplan ouderenzorg

Om de ouderenzorg toegankelijk en betaalbaar te houden, is een integrale benadering nodig door zorgverleners, zorgverzekeraars, zorgkantoren en overheid. Dat vraagt om keuzes en actie. Zo stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bij de verschijning van de Monitor ouderenzorg, deel 2.
Medische voetzorg

Geriatrische voet hoort in opleidingen

Voeten van oudere mensen zijn kwetsbaar. Preventieve screening op voetproblemen en vroegtijdige pedicurezorg zou een hoop ellende kunnen voorkomen. Een rondgang langs verschillende zorgverleners leert dat een preventieve screening van voeten van geriatrisch patiënten op structurele basis weinig plaatsvindt. “Het is een kwestie van tijd en geld”, zeggen de arts, pedicure en verpleegkundige.