Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

NZa pleit voor zorgbreed actieplan ouderenzorg

Maureen Limpens
Om de ouderenzorg toegankelijk en betaalbaar te houden, is een integrale benadering nodig door zorgverleners, zorgverzekeraars, zorgkantoren en overheid. Dat vraagt om keuzes en actie. Zo stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bij de verschijning van de Monitor ouderenzorg, deel 2.
Een patiënt meldt zich aan de balie in het ziekenhuis.
©AdobeStock

In de monitor zijn het zorggebruik en de zorguitgaven van ouderen in de verschillende zorgsectoren tussen 2015 en 2019 in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat de gemiddelde zorguitgaven stijgen naarmate iemand ouder wordt. De verschillen in zorggebruik zijn groot: zo maken zelfredzame ouderen aanzienlijk minder gebruik van de zorg. De komende jaren zal het aantal 65-plussers en de gemiddelde leeftijd binnen deze groep verder toenemen.

Zorgverzekeraars en sociaal domein

De NZa wil dat de verzekeraars de gewenste inhoud en organisatie van de zorg binnen de regio vertalen naar de inkoop en contractering in de verschillende domeinen. Zelf kijkt de Zorgautoriteit hoe ze de integrale benadering vanuit de bekostiging kan ondersteunen. Ook kortdurende zorg en het inzetten van een specialist ouderengeneeskunde kunnen ziekenhuisopnames voorkomen of een opname in een Wlz-instelling vertragen. Bij advance care planning kijken oudere, familie en zorgverlener samen naar welke zorg past bij de oudere en diens (gezondheids)situatie. Dit voorkomt niet-passende zorg.

Het ministerie van VWS moet de rol van het sociaal domein (lokale overheid) nadrukkelijk verder verstevigen om vroegtijdig signalen van stijgende zorgbehoefte of eenzaamheid op te kunnen vangen, vindt de zorgautoriteit. Gemeente, zorgverzekeraar en zorgkantoor samen moeten bijdragen aan preventie.

Bron: Skipr