Home Tags Voetzorg

Voetzorg

Opleidingsinstituut Voetzorg+ in nieuwe handen

Oprichter Mischa Nagel draagt het opleidings- en kennisinstituut Voetzorg+ over aan medisch pedicure Marijn Poels.
Voetzorg algemeen

Casus: Een ochtend in een zorginstelling

Ambulant medisch pedicure Marga de Schepper werkt twee dagen per week in verschillende zorginstellingen. Zij heeft hier te maken met cliënten met een breed scala aan achterliggende aandoeningen en werkomstandigheden die niet altijd optimaal zijn. Marga laat ons zien hoe zij haar werkdag indeelt.
Voetzorg algemeen
Voetzorg in de pedicurepraktijk

Aandacht voor het nieuwe BKD Voetzorg

Naast de verschijning van het nieuwe Branchekwalificatiedossier Oncologie is er in de afgelopen periode ook een update van het BKD Voetzorg Pedicure Medisch Pedicure gepubliceerd. Het vorige BKD Voetzorg dateert van 2017. Het nieuwe BKD draagt duidelijk bij aan een verdere professionalisering van het pedicurebedrijf
Voetzorg algemeen

Streven naar efficiëntie en tijdsbesparing ‘op maat’

Iedere (medisch) pedicure streeft naar optimale voetzorg die behalve efficiënt en veilig, binnen een acceptabel tijdsbestek wordt uitgevoerd. Maar welke werkwijze hanteer je om dit doel te bereiken? Zestien vakgenoten motiveren hun specifieke aanpak.