Home Tags Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2014

Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2014

Medische voetzorg

Diabetische voetzorg 2015: welke regels en wetten hebben hiertoe geleid?

Aandacht voor de diabetische voetzorg bij zorgverzekeraars is er nog niet zo lang. Wat is nu de achtergrond van hoe de diabetische voetzorg in 2015 wordt geregeld?

Zorgmodule preventie Diabetische Voetulcera geactualiseerd

ProVoet heeft samen met de NVvP besloten de zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera uit 2011 te actualiseren en aan te passen aan de recente inzichten. Aanleiding hiervoor was een recente uitspraak van het Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) over welke Simm's-1 patiënten nu wel en welke niet onder de basisverzekerde zorg zouden vallen.
Abonneren