Home Tags Zorgverzekering

Zorgverzekering

Regeerakkoord en de pedicure

Wat kan het nieuwe regeerakkoord betekenen voor pedicures? Een klein overzicht.

Boek over vijftien jaar marktwerking in de zorg

Van hoogleraren Patrick Jeurissen (Radboudumc) en Hans Maarse (Universiteit Maastricht) verscheen op 8 december een Engelstalig boek over vijftien jaar marktwerking in de zorg: The market reform in Dutch health care.
Orthopedie

Menzis contracteert alleen nog medisch pedicure vanaf 2020 voor diabetische voetzorg

Zorgverzekeraar Menzis sluit vanaf 2020 alleen nog contracten af met medisch pedicures voor de basisverzekerde voetzorg aan diabetespatiënten. Oorspronkelijk zou dat al vanaf 2019 gebeuren, maar de verzekeraar heeft een overgangsperiode ingesteld, zodat betrokken zorgverleners iets meer tijd hebben om zich hierop voor te bereiden.

Zorgmodule preventie Diabetische Voetulcera geactualiseerd

ProVoet heeft samen met de NVvP besloten de zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera uit 2011 te actualiseren en aan te passen aan de recente inzichten. Aanleiding hiervoor was een recente uitspraak van het Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) over welke Simm's-1 patiënten nu wel en welke niet onder de basisverzekerde zorg zouden vallen.
Medische voetzorg

Simm’s 1 vanaf januari 2015 niet meer in basisverzekerde zorg

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft extra duiding gegeven aan het standpunt uit 2010 ‘Voetzorg voor mensen met diabetes mellitus’. In dat standpunt was aangegeven welke voetzorg onder de basisverzekering valt, en dat betrof medisch noodzakelijke voetzorg. In de praktijk hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars hier een eigen vertaling van gemaakt.
Abonneren