Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Betere diabetische voetzorg in Zuidwest-Engeland leidt binnen 2 jaar tot daling aantal amputaties

Webredactie

De introductie van een meer effectieve diabetische voetzorg heeft in Zuidwest-Engeland binnen 2 jaar geresulteerd in een significante vermindering van de het aantal amputaties. Dat blijkt uit onderzoek dat recent is gepubliceerd in Diabetic Medicine.

Oorzaken van amputaties

Gedurende 10 jaar werd het aantal amputaties in Zuidwest-Engeland bijgehouden. In 2005 en 2006 werd onderzoek gedaan naar de oorzaken van amputaties bij diabetespatiënten. Hieruit bleek dat de belangrijkste oorzaken bestonden uit: gebrek aan besef van risico bij patiënten, vertraging in de verwijzing naar de podotherapeut, het gebrek aan een duidelijk hulpverleningstraject, vertraagde verwijzing naar een multidisciplinair team en een gebrek aan administratieve ondersteuning van de hulpverleners. Vanaf 2007 werden deze zaken stap voor stap verbeterd, maar dat ging niet overal even snel.

2 jaar durend onderzoek

In 2013 werd in 14 zorgregio’s, de diabetesvoetzorg beoordeeld door een panel van 2 diabetologen, 2 podotherapeuten en een kwaliteitsmanager van de NHS (National Health Service) op een schaal van 10 punten. Hierop werden verbetersuggesties gedaan en werd in 2015 deze beoordeling herhaald. De beoordeling op de 10-punts schaal werd vergeleken met het aantal amputaties. Dit werd gedaan over 3 verschillende periodes: voor de eerste beoordeling (2009-2012), tussen de kwaliteitsbeoordelingen (2012-2015) en na de kwaliteitsbeoordeling 2015.

Resultaten

In alle 3 de periodes is een duidelijke en statistisch zeer significante inverse correlatie te zien tussen de kwaliteitsbeoordeling en het aantal amputaties in deze periode. Dit wil dus zeggen dat hoe hoger de score op de kwaliteitsbeoordeling is hoe lager het aantal amputaties. Een mooi bewijs dat goede zorg voor de diabetische voet loont.

C.B. Paisey et al. / Diabet. Med. 35, 53-62 (2018)