Home Tags Beleidsregel overige geneeskundige zorg

Beleidsregel overige geneeskundige zorg

Ook bij Achmea declareren via podotherapeut

Zoals het er nu naar uitziet zal ook zorgverzekeraar Achmea per 1 januari 2015 de voetzorg van patiënten met Diabetes Mellitus die buiten de ketenzorg valt, inkopen via de podotherapeut. Dat betekent dus dat cliënten van pedicures niet zelf de declaraties bij Achmea kunnen indienen.

Prestatiebeschrijving DV-zorg sluit aan bij de nieuwe Zorgmodule

Onlangs heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de prestatiebeschrijving voor Voetzorg bij diabetes mellitus buiten de ketenzorg vastgesteld. Hiermee komt nu een betaaltitel, een prestatiecode, beschikbaar om de diabetische voetzorg buiten de ketenzorg te declareren.