Home Tags NZa

NZa

Een patiënt meldt zich aan de balie in het ziekenhuis.

NZa pleit voor zorgbreed actieplan ouderenzorg

Om de ouderenzorg toegankelijk en betaalbaar te houden, is een integrale benadering nodig door zorgverleners, zorgverzekeraars, zorgkantoren en overheid. Dat vraagt om keuzes en actie. Zo stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bij de verschijning van de Monitor ouderenzorg, deel 2.
Medische voetzorg

Diabetische voetzorg 2015: welke regels en wetten hebben hiertoe geleid?

Aandacht voor de diabetische voetzorg bij zorgverzekeraars is er nog niet zo lang. Wat is nu de achtergrond van hoe de diabetische voetzorg in 2015 wordt geregeld?

Prestatiebeschrijving DV-zorg sluit aan bij de nieuwe Zorgmodule

Onlangs heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de prestatiebeschrijving voor Voetzorg bij diabetes mellitus buiten de ketenzorg vastgesteld. Hiermee komt nu een betaaltitel, een prestatiecode, beschikbaar om de diabetische voetzorg buiten de ketenzorg te declareren.
Abonneren