Home Tags Ouderen

ouderen

Eén op drie mensen heeft moeite met informatie over gezondheid

Ongeveer 35 procent van de volwassen Nederlanders heeft onvoldoende of beperkte ‘gezondheidsvaardigheden’. Dat laat een onderzoek van kennisinstituut Nivel zien.

Veel mensen kunnen niet hun eigen zorg regelen

Veel mensen met een chronische ziekte kunnen niet de regie voeren over de zorg die ze nodig hebben. Dat laat een nieuw onderzoek zien.

Ouderen met een migratieachtergrond hebben niet goed toegang tot zorg

Ouderen met een migratieachtergrond maken minder en later gebruik van langdurige zorg. Dat blijkt uit een onderzoek van Pharos.
ouderenwoningen

Amsterdam wil meer flats waar ouderen kunnen blijven wonen

‘Lang Leven Thuisflats’ moeten er voor zorgen dat ouderen in Amsterdam zelfstandig kunnen blijven wonen.

Ouderen willen thuis blijven wonen

Vijftigplussers willen in de toekomst het liefst zelfstandig thuis blijven wonen, ook als ze (meer) zorg nodig hebben. Ze hebben er vertrouwen in dat ze op hun buurtgenoten kunnen terugvallen.

Praat vandaag over morgen

Hoe blijf je ook na je 65ste fit? Denk daar nu over na, en praat er met elkaar over. Dat wil het ministerie van VWS stimuleren met de campagne ‘Praat vandaag over morgen’.

Beursbericht: Behandelstoel met meer comfort

Privilege Beauty & Footcare presenteert op de Vakbeurs Totale Voetverzorging een nieuwe behandelstoel.
Voetzorg algemeen

Valpreventie vergoed vanaf 2024

Preventieve zorg die het risico op vallen verkleint, wordt voortaan vergoed vanuit het basispakket. Zorgaanbieders kunnen vanaf 1 januari 2024 deze prestaties declareren. Met valpreventie wordt volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voorkomen dat mensen mogelijk meer en intensievere zorg nodig hebben.

Aspirine verkleint kans op diabetes bij ouderen

Australische wetenschappers lieten 65-plussers vijf jaar lang dagelijks een lage dosis van 100 milligram aspirine of een placebo slikken. De deelnemers én de onderzoekers wisten niet wie wat kreeg. Wat bleek: de groep die de aspirine nam had 15 procent minder kans op diabetes type 2.

Veel ouderen gebruiken valrisicoverhogende middelen

In 2022 gebruikte 23 procent van de 80-plussers twee of meer valrisicoverhogende geneesmiddelen, en 2 procent zelfs vier of meer. Dit aantal daalt, maar blijft schrikbarend hoog. Aandacht voor valpreventie en het minderen van deze geneesmiddelen, zoals slaap- en kalmeringsmiddelen en bloeddrukverlagers blijft nodig, zegt de Monitor Voorschrijven Huisartsen (MVH).
Abonneren