Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

De pedicure en de Wet BIG

Igna Breedeveld
Ook al komt het woord ‘pedicure’ niet voor in de Wet BIG, toch heb je er als (medisch) pedicure mee te maken. Wat betekent deze wet voor jouw praktijk? Een korte uiteenzetting.

De Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) heeft als doel de kwaliteit van de gezondheidszorg hoog te houden. De wet beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners.
Pedicures spreken meestal over hun cliënten, maar als een cliënt een achterliggende aandoening heeft en daarvoor onder behandeling is bij een andere zorgverlener, dan heb je het eigenlijk over een patiënt.

Voorbehouden handelaars
Het zwaarste artikel van de Wet BIG is artikel 3. Daarin staan de ‘voorbehouden handelaars’. Een voorbehouden handeling is een handeling die onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van de patiënt meebrengt als deze door een ondeskundige wordt uitgevoerd.
Op dit moment zijn er elf beroepen opgenomen in artikel 3, onder andere arts, apotheker, fysiotherapeut, psychotherapeut, verloskundige en verpleegkundige. Iedereen die onder dit artikel valt kan niet alleen strafrechtelijk maar ook tuchtrechtelijk kan worden vervolgd en uit het ambt worden gezet.
In artikel 36A zijn tijdelijk bachelor medisch hulpverlener en mondhygiëniste tijdelijk als experimenteerberoep opgenomen. Zij zijn bevoegd om specifiek aan te wijzen voorbehouden handelingen uit te voeren.

Beschermde opleidingstitel
In artikel 34 staan beroepen met een beschermde opleidingstitel. Deze behandelaars (onder meer apothekersassistent, logopedist en podotherapeut) staan niet geregistreerd in de Wet BIG, hun opleiding is opgenomen in artikel 34. Deze beroepsbeoefenaars kunnen strafrechtelijk worden vervolgd, maar niet uit hun ambt worden gezet.

Pedicures
Zoals gezegd is het beroep van de (medisch) pedicure niet in de Wet BIG geregeld. Maar op het moment dat pedicures zorg verlenen aan patiënten, kunnen zij kunnen wel strafrechtelijk vervolgd worden op grond van de strafbepaling in artikel 96 van de Wet BIG. De Nederlandse wet zorgt voor de veiligheid van de patiënt. Beroepsbeoefenaren in de zorg worden geacht goede hulpverleners te zijn en te handelen volgens de geldende professionele standaard. Dit is beschreven in artikel 453 van de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). Als een behandelaar door ondeskundig handelen schade aanbrengt aan iemands gezondheid – of een aanmerkelijke kans op schade veroorzaakt – dan is die behandelaar op grond van artikel 96 uit de Wet BIG, strafrechtelijk vervolgbaar.
Op het moment dat pedicures een clavus, ragade, hyperkeratose en/of (pseudo) unguis incarnatus behandelen, dan verlenen we zorg en vallen derhalve onder de Wgbo.

Verlengde armconstructie
Een zelfstandig bevoegde beroepsbeoefenaar – ingeschreven in artikel 3 van de Wet BIG –  kan opdracht geven aan een niet zelfstandig bevoegd persoon om een voorbehouden handeling te verrichten, mits voldaan wordt aan de in de wet gestelde voorwaarden. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld een huisarts een patiënt kan doorverwijzen naar een (medisch) pedicure voor behandeling van een unguis incarnatus.

Tekst: Igna Breedeveld, medisch pedicure en docent