Home Tags Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

De zorgvrager heeft recht op jouw deskundigheid

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) beschermt de patiënt tegen ondeskundig handelen van de zorgverlener. Ook de (medisch) pedicure moet daar rekening mee houden. Wat betekent dat voor jouw werk?

Ondernemen: Dementie en wilsonbekwaamheid

Dementie heb je niet alleen. De hele omgeving is in zekere mate betrokken bij het ziekteproces. Voordat de ziekte is gediagnostiseerd zijn er al jaren van onrust, ongerustheid en frustratie achter de rug. De diagnose is vaak een opluchting voor de mantelzorger. Eindelijk ligt de broodnodige hulp binnen handbereik. Maar in de praktijk valt dat vaak tegen, want iemand met dementie moet alsnog overal zelf toestemming voor geven.
Vanaf augustus 2022 gelden er nieuwe wetten

Wetswijzigingen per augustus 2022

Deze zomer gaan er weer enkele nieuwe wetten in die relevant zijn voor werknemers en zzp’ers. Zo krijgen ouders de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof betaald en worden werknemers verplicht te zorgen voor heldere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Voor ondernemers met een webshop gelden ook nieuwe regels.
Ondernemen

Rechten en plichten bij het huren van een werkplek

Niet iedere pedicure wil of kan een praktijk aan huis hebben. Alleen is het kopen van een ruimte in de huidige tijd niet altijd eenvoudig. Het huren van een werkplek is een prima alternatief.
Crémes, zalven en pleisters

Nieuwe uitleg MDR

In Podopost nr. 1 interviewden we ProVoet over de gevolgen van de Medical Device Regulation voor pedicures. ProVoet liet ons weten dat de wet nu op een aantal punten anders wordt uitgelegd dan ten tijde van het interview in Podopost. Zo worden pedicures die producten verkopen niet gezien als distribiteur en geldt er voor pedicures, gebruikers en zorgverleners geen controleplicht op de medische hulpmiddelen die ze gebruikt. De plichten van fabrikanten blijven overeind. De aanbieder van het ProVoet MDR-portaal beantwoordt een aantal veel gestelde vragen.
Ondernemen

Welke maatregelen zijn er voor pedicures

Sinds 16 maart adviseert brancheorganisatie ProVoet om, op enkele uitzonderingssituaties na, de pedicurepraktijken te sluiten in verband met het coronavirus. Dat betekent dat je als pedicure (bijna) geen inkomsten vanuit je praktijk hebt. Daarmee wordt de pedicurebranche hard getroffen. Datzelfde geldt voor vele andere sectoren. De overheid heeft daarom extra ondersteuningsmaatregelen aangekondigd. Van welke maatregelen zou je gebruik kunnen maken?
Ondernemen
corona_virus

Welke ondersteuningsmaatregelen zijn er voor pedicures tijdens de coronacrisis?

Van welke extra ondersteuningsmaatregelen die de overheid heeft aangekondigd tijdens de coronacrisis kunnen pedicures gebruikmaken? Podopost heeft het voor je op een rij gezet.

‘Soms is de pedicure de enige die de cliënt nog vertrouwt’

Het aantal meldingen van ouderenmishandeling stijgt al jaren. Sinds dit jaar is de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling aangescherpt. Welke rol heb je als pedicure bij het melden? Op welke signalen kun je letten, en wat kan je doen als je je geen raad weet met een niet-pluisgevoel?
Medische voetzorg

Nieuwe richtlijn diabetische voet

ProVoet publiceert binnenkort de herziene richtlijn Diabetische Voet voor pedicures. Medisch pedicure Evelien Wesselink is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de richtlijn van ProVoet. Ze vertelt hoe het proces is verlopen en wat er gewijzigd is. Punten van discussie waren onder andere het op peil houden van de vaardigheden en het gebruik van hydraterende crème.
Ondernemen

Is jouw website klaar voor de Algemene Verordening gegevensbescherming?

Vanaf 25 mei 2018 zal de Autoriteit Persoonsgegevens  de Algemene Verordening Gegevensbescherming gaan handhaven. Wanneer je als bedrijf of organisatie persoonsgegevens van klanten en of van personeel verzamelt, moet je vanaf dan kunnen aantonen dat je daarvoor alle passende veiligheidsmaatregelen hebt genomen tegen privacyschending. Een beveiligde website hoort daar ook bij.
Abonneren