Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

De zorgvrager heeft recht op jouw deskundigheid

Igna Breedeveld
De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) beschermt de patiënt tegen ondeskundig handelen van de zorgverlener. Ook de (medisch) pedicure moet daar rekening mee houden. Wat betekent dat voor jouw werk?

Als (medisch) pedicures een clavus verwijderen of (pseudo) unguis incarnatus behandelen, dan verlenen zij volgens de wet ‘zorg’. Dat is ook zo als je voeten met een achterliggende aandoening behandelt. Op het moment dat een patiënt een zorgvraag neerlegt bij een zorgverlener is de WGBO van kracht. Het maakt dan niet uit of die zorgverlener een (tand)arts, fysiotherapeut of (medisch) pedicure is. En voor pedicures maakt het niet uit of je vanuit een eigen praktijk werkt, in loondienst werkt, ambulant voetzorg verleent of in een instelling werkt. Je moet je dan houden aan de Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van zorg.

Samen beslissen

De WGBO bepaalt dat iedere zorgverlener een professional behoort te zijn. Voor jou als pedicure betekent dit dat je regelmatig bijscholing volgt om je vakinhoudelijke kennis up to date te houden. De zorgvrager heeft recht op informatie over zijn/haar behandeling. De zorgverlener mag wettelijk gezien alleen tot behandeling overgaan als de zorgvrager hier toestemming voor geeft. Daarom overleg je eerst met je patiënt, bijvoorbeeld over wat een nagelbeugel is en wat het effect ervan is, en biedt je alternatieven aan. Pas als de patiënt begrijpt wat de bedoeling is en toestemming geeft, plaats je een nagelbeugel. Het gaat in de WGBO dus om “samen beslissen”.

Plicht van patiënt

Omgekeerd heeft de patiënt de plicht om jou als (medisch) pedicure alle benodigde informatie te geven. De patiënt moet je bijvoorbeeld op de hoogte stellen van achterliggende aandoeningen, zodat jij als zorgverlener een goede inschatting kan maken van eventuele risicofactoren.

Inzage in patiëntendossier

Verder verplicht de WGBO je om een dossier bij te houden over de patiënt. Deze heeft recht op inzage. Daarnaast heeft in bepaalde omstandigheden ook de nabestaande recht om het dossier in te zien. Bijvoorbeeld als jouw patiënt hier bij leven toestemming voor heeft gegeven, of als er een klacht over de behandeling is ingediend, zo bepaalt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Het patiëntendossier moet beveiligd zijn. Werk je op papier dan moet je dat achter slot en grendel bewaren. Een gedigitaliseerd systeem bescherm je met een wachtwoord en virusscanner.

Goed bewaren

Het patiëntendossier moet je twintig jaar bewaren vanaf de laatste aanpassing die je erin hebt gemaakt, zo stelt de WGBO. Wanneer je stopt met je werkzaamheden als (medisch) pedicure blijft deze bewaarplicht van toepassing. Werk je met een geautomatiseerd systeem dan voldoet het bewaren op een usb-stick.

Bron: Rijksoverheid