Home Magazine Voorwoord

Voorwoord

Ondernemen
Logo_Podopost

Voorwoord: Bewustzijn

Ik schrijf dit voorwoord de dag na de persconferentie van 28 september, de persconferentie waarbij de maatregelen om besmetting met het coronavirus tegen te gaan weer verder werden aangescherpt. Dat dat er zat aan te komen, kon je al op je klompen voelen aankomen.
Logo_Podopost

Voorwoord: Geen Podopost ontvangen?

Door een verkeerd aangeleverd adressenbestand klopte bij een aantal ProVoet-leden het adresetiket voor Podopost nr. 6 niet. Hierdoor hebben sommigen deze editie niet of pas later ontvangen. In een bericht op haar website (zie: mijnprovoet.nl/actueel) meldt de brancheorganisatie dat ze er alles aan doet om de oorzaak van deze fout te achterhalen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Heb je Podopost niet ontvangen? Gelukkig is Podopost voor alle abonnees ook online te lezen.
Logo_Podopost

Voorwoord: Voornemens

De meeste pedicures zijn weer volledig aan de slag. Sommigen draaien zelfs flink overuren. Daarmee proberend de achterstand in de voetzorg, die ontstaan is door de verplichte sluiting, weg te werken. En dat is fijn om al die klanten weer te kunnen helpen en te kunnen genieten van de gesprekken en contacten met de klanten. Contacten die jullie zo lang gemist hebben.
Logo_Podopost

Voorwoord: Hoera we mogen weer!

Hoewel veel pedicures hebben laten weten dat ze de 2 maanden durende intelligente lockdown niet alleen maar als negatief hebben ervaren (lees op de website het bericht Hoe pedicures de coronacrisis doorstaan), is toch iedereen blij om weer open te kunnen. Veel pedicures hebben gedurende de sluiting de praktijk opgeknapt en nagedacht over hoe ze weer te werk konden gaan als de deuren weer open zouden gaan.
Logo_Podopost

Voorwoord: Contactberoepen uiterlijke verzorging

De laatste weken, voordat de praktijken weer open mochten gaan, werd weer eens duidelijk in welke lastige positie het pedicurevak zit, doordat het pedicurevak valt onder de contactberoepen uiterlijke verzorging. Alle mensen met risicovoeten werden in het begin van de lockdown uitgesloten van zorg. Dit terwijl het achterwege laten van deze zorg juist tot ernstige complicaties kan leiden, waarmee de belasting op de ziekenhuis- en huisartsenzorg weer groter wordt. Gelukkig werd voor een deel van deze zorg al snel een uitzondering gemaakt en konden medisch pedicures in bepaalde gevallen aan de slag.
Logo_Podopost

Voorwoord: Wel of niet dicht?

Wie had dat eind februari, begin maart verwacht? Dat de wereld totaal op z’n kop zou staan. En dat aan bedrijven in Nederland gevraagd zou worden om te sluiten. Dat aan mensen gevraagd zou worden om thuis te blijven. Dat neemt grote onzekerheid met zich mee. “Wat zal er met mijn praktijk gebeuren?”, “Hoe kom ik deze tijd financieel door?”, “Tot hoe lang blijven we überhaupt in deze situatie?”. Allemaal vragen waar pedicures zich voor gesteld zien.
Logo_Podopost

Voorwoord: Samenwerking in de diabetische voetzorg

Podopost staat regelmatig stil bij de samenwerking in de diabetische voetzorg. Ook nu zijn we benieuwd naar de stand van zaken in die samenwerking. Daarvoor hebben we onder meer een korte peiling via de nieuwsbrief gedaan. In deze uitgave lees je de uitkomsten.