Home Magazine Voorwoord

Voorwoord

Ondernemen
Logo_Podopost

Voorwoord: Roeien met de riemen…

Hoewel de pedicurepraktijken weer draaien, is de invloed van de coronapandemie nog steeds goed voelbaar op verschillende terreinen. In menig praktijk is er juist nu topdrukte om de cliënten die hun eerdere afspraken afgezegd zagen, weer van hun voetklachten af te helpen.
Ondernemen
Logo_Podopost

Voorwoord: Eindelijk weer open?!

Bij het verschijnen van de vorige Podopost hoopten we dat de pedicurepraktijken op 9 februari weer open konden gaan. Helaas werd toen de lockdown verlengd.
Ondernemen
Logo_Podopost

Voorwoord: Jaarthema Samen voor Kwaliteit

Een nieuw jaar beginnen met een schone lei. Dat is wat de meeste mensen het liefst zouden willen. Helaas zitten we nog midden in de 2e lockdown. Podopost peilde of pedicures deze tweede lockdown anders hebben beleefd dan de eerste.
Ondernemen
Logo_Podopost

Voorwoord: Van samenwerken naar kwaliteit

Het afgelopen jaar stond het thema 'samenwerken' centraal in Podopost. Zo zijn we dit jaar voor de rubriek Op bezoek regelmatig langsgegaan bij pedicurepraktijken waarin meerdere pedicures werken. Terugkijkend is de rode draad in die verhalen dat pedicures het fijn vinden om in eenzelfde pand samen te werken.
Ondernemen
Logo_Podopost

Voorwoord: Waar we thuishoren

Dit jaar deed promovendus Behrouz Fard van de RUG-onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot het aantal beenamputaties in Noord-Nederland. In zijn proefschrift toont de revalidatiearts aan dat de incidentie van beenamputaties in Noord-Nederland afgelopen twee decennia gedaald is van 8.9 per 100.000 personen in 1991 -1992 naar 8.0 in 2002-2003 en naar 7.7 in 2012-2013.
Ondernemen
Logo_Podopost

Voorwoord: Bewustzijn

Ik schrijf dit voorwoord de dag na de persconferentie van 28 september, de persconferentie waarbij de maatregelen om besmetting met het coronavirus tegen te gaan weer verder werden aangescherpt. Dat dat er zat aan te komen, kon je al op je klompen voelen aankomen.
Logo_Podopost

Voorwoord: Geen Podopost ontvangen?

Door een verkeerd aangeleverd adressenbestand klopte bij een aantal ProVoet-leden het adresetiket voor Podopost nr. 6 niet. Hierdoor hebben sommigen deze editie niet of pas later ontvangen. In een bericht op haar website (zie: mijnprovoet.nl/actueel) meldt de brancheorganisatie dat ze er alles aan doet om de oorzaak van deze fout te achterhalen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Heb je Podopost niet ontvangen? Gelukkig is Podopost voor alle abonnees ook online te lezen.
Logo_Podopost

Voorwoord: Voornemens

De meeste pedicures zijn weer volledig aan de slag. Sommigen draaien zelfs flink overuren. Daarmee proberend de achterstand in de voetzorg, die ontstaan is door de verplichte sluiting, weg te werken. En dat is fijn om al die klanten weer te kunnen helpen en te kunnen genieten van de gesprekken en contacten met de klanten. Contacten die jullie zo lang gemist hebben.
Logo_Podopost

Voorwoord: Hoera we mogen weer!

Hoewel veel pedicures hebben laten weten dat ze de 2 maanden durende intelligente lockdown niet alleen maar als negatief hebben ervaren (lees op de website het bericht Hoe pedicures de coronacrisis doorstaan), is toch iedereen blij om weer open te kunnen. Veel pedicures hebben gedurende de sluiting de praktijk opgeknapt en nagedacht over hoe ze weer te werk konden gaan als de deuren weer open zouden gaan.
Logo_Podopost

Voorwoord: Contactberoepen uiterlijke verzorging

De laatste weken, voordat de praktijken weer open mochten gaan, werd weer eens duidelijk in welke lastige positie het pedicurevak zit, doordat het pedicurevak valt onder de contactberoepen uiterlijke verzorging. Alle mensen met risicovoeten werden in het begin van de lockdown uitgesloten van zorg. Dit terwijl het achterwege laten van deze zorg juist tot ernstige complicaties kan leiden, waarmee de belasting op de ziekenhuis- en huisartsenzorg weer groter wordt. Gelukkig werd voor een deel van deze zorg al snel een uitzondering gemaakt en konden medisch pedicures in bepaalde gevallen aan de slag.